Rekolekcje 2015


 

ROK 2015

 

indywidualne dni rozeznania dla młodzieży żeńskiej 

 


każda I sobota miesiąca w Sulejówku

(można się umówić z Siostrą Referentką tel.: 663 211 664 )

 

 

dni skupienia dla młodzieży żeńskiej

 


 20 - 22 III  SULEJÓWEK

 (ul. Poprzeczna 1, Sulejówek - dom rekolekcyjny Sióstr Wspomożycielek)

Temat: "Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał"

 

 

25 - 27 IX  SULEJÓWEK

(ul. Poprzeczna 1, Sulejówek - dom rekolekcyjny Sióstr Wspomożycielek)

Temat: "Kto spotkał Pana i idzie za Nim jest posłańcem radości"

 

Kontakt i zgłoszenia

Referat Powołań

Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

tel. kom. 663 211 664

e-mail: Powolania-Wspomozycielki@wp.pl

 

dla młodzieży żeńskiej i męskiej

  

28 XII 2015 - 1 I 2016 SULEJÓWEK


(ul. Poprzeczna 1, Sulejówek - dom rekolekcyjny Sióstr Wspomożycielek)

 

Kontakt i zgłoszenia

s. Anna P.
tel. 022 487 86 08 ; kom. 0 698 230 430; gg: 7479325
e-mail: mdpcanna@wp.pl 

 

 

 

ROK 2015

 

 

dla członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym

 

 

26-28 VI  - SULEJÓWEK

 

(ul. Poprzeczna 1, Sulejówek - dom rekolekcyjny Sióstr Wspomożycielek)

 

Zgłoszenia oraz informacje:


Centrum APDC - tel. 600 831 552 lub 22/ 786 26 11

 e-mail: adpc@wp.pl

 

 

3-4 X  - MONACHIUM (NIEMCY)

 

rekolekcje dla członków MDPC i APDC oraz innych osób zainteresowanych tematyką czyśćca

Temat: Bóg ukryty - bliski i daleki.


Zgłoszenia oraz informacje:

 

* dla osób z Polski - Centrum APDC - tel. 600 831 552 lub 22/ 786 26 11

 e-mail: adpc@wp.pl

 

* dla chętnych przebywających w Niemczech u siostry odpowiedzialnej za APDC przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium:

tel. 0049/15145303660

 

 

 

 

 

 

 


statystyka © Siostry Wspomożycielki
LOGOS s.c.