Rekolekcje 2014


 

ROK 2014

  

 

  dla młodzieży żeńskiej i męskiej

  

28 XII 2014 - 1 I 2015 SULEJÓWEK

 

(ul. Poprzeczna 1, Sulejówek - dom rekolekcyjny Sióstr Wspomożycielek)

 Temat: "Radość mają ci, których Panem jest Bóg"

 

Kontakt i zgłoszenia

s. Anna P.
tel. 022 487 86 08 ; kom. 0 698 230 430; gg: 7479325
e-mail: mdpcanna@wp.pl 

 

 

 

ROK 2014

 

 

dla członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym

 

 

22-23 XI 2014 - MONACHIUM

 

rekolekcje dla członków MDPC i APDC oraz innych osób zainteresowanych tematyką czyśćca

Temat: Odbuduj Kościół - rekolekcje z św. Franciszkiem z Asyżu


Zgłoszenia oraz informacje:

 

* dla osób z Polski - Centrum APDC - tel. 600 831 552 lub 22/ 786 26 11

 e-mail: adpc@wp.pl

 

* dla chętnych przebywających w Niemczech u siostry odpowiedzialnej za APDC przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium:

tel. 0049/15145303660

 

 

 

 

 

 

 


statystyka © Siostry Wspomożycielki
LOGOS s.c.